EAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Nguyễn Ngọc Thảo Huyền

Mình đã bọc răng sứ ở đây, bác sĩ và nhân viên ở đây rất tuyệt, chăm sóc hỏi thăm
Rất tận tình. Đó giờ nói tới làm răng là mình sợ, sợ đau nên chẳng dám làm, giờ thì có chỗ này rồi. Làm răng sứ rất tự nhiên, bs làm rất kỹ. Rất hài lòng…

chủ tiệm spa ở Hội An