EAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Trần Thị Yến-50 Tuổi

Thông qua Facebook tôi đã tìm thấy Nha khoa Việt Anh, sau khi được Bác sĩ Việt Anh tư vấn và chẩn đoán tình trạng răng. Tôi đã cấy ghép 7 Implant Pháp và thành công mỹ mãn . Hoàn toàn hài lòng về giá cả và chất lượng phục vụ ở đây . Cám ơn Bs Việt Anh và đội ngũ nhân viên trẻ, tâm huyết ,nhiệt tình vui vẻ .Chúc nha khoa ngày càng phát triển và thành công.

Thông qua Facebook tôi đã tìm thấy Nha khoa Việt Anh, sau khi được Bác sĩ Việt Anh tư vấn và chẩn đoán tình trạng răng. Tôi đã cấy ghép 7 Implant Pháp và thành công mỹ mãn . Hoàn toàn hài lòng về giá cả và chất lượng phục vụ ở đây . Cám ơn Bs Việt Anh và đội ngũ nhân viên trẻ, tâm huyết ,nhiệt tình vui vẻ .Chúc nha khoa ngày càng phát triển và thành công.