EAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
Vinh Nguyen

Tôi đã cấy 12 Implant Pháp tại nha khoa này thông qua sự giới thiệu của chị tôi. Cảm giác mọi người ở đây rất vui vẻ, thân thiện. Bác sĩ chuyên môn thật sự tốt và tư vấn rõ ràng. Lúc cấy thì không đau vì được gây tê, sau khi cấy có đau một ít nhưng nói chung everything is good. Thumb up!!

Việt Kiều Mỹ tại Texas