EAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Tốt nghiệp Bác sĩ Răng hàm mặt tại Đại học Y Dược Huế
Hoàn thành khóa đào tạo Phục hình sứ đương đại tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Tp HCM
Thành viên Hiệp hội Phục hình sứ Việt Nam

* Trình độ

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Răng hàm mặt tại Đại học Y Dược Huế
  • Hoàn thành khóa đào tạo Phục hình sứ đương đại tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Tp HCM
  • Thành viên Hiệp hội Phục hình sứ Việt Nam

* Chuyên sâu

  • Răng sứ thẩm mỹ
  • Nội nha
  • Răng trẻ em
  • Trám răng thẩm mỹ

* Thực hiện thành công

  • Trên 100 ca Phục hình răng sứ, chữa răng, nội nha