EAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

* Trình độ: Tốt nghiệp Điều dưỡng Nha khoa tại Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
* Chuyên sâu: Chỉnh nha, Tẩy trắng răng, Chữa răng

* Trình độ

  • Tốt nghiệp Điều dưỡng Nha khoa tại Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

* Chuyên sâu

  • Chỉnh nha
  • Tẩy trắng răng
  • Chữa răng