EAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

* Trình độ: Tốt nghiệp Điều dưỡng Nha khoa tại Đai học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.
* Chuyên sâu: Chỉnh nha, Tẩy trắng răng, Chữa răng

* Trình độ

  • Tốt nghiệp Điều dưỡng Nha khoa tại Đai học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

* Chuyên sâu

  • Chỉnh nha
  • Tẩy trắng răng
  • Nội nha, trám răng
  • Nhổ răng khôn

* Thực hiện thành công

  • Trên 100 ca